ფუნთუშის პოლიტიკა

ჩასმეთ ყველა საჭირო და ძირითადი ნივთები და მასალები, რომლებიც ჩვენი შქურალის წესი ტექსტში ჩართულია.

გამოიყენეთ html თეგების ფორმატი: <description>,<h1>,<h2>,<p>,<strong>,<ul>,<li>